Obiectivul general

Dezvoltarea unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea incluziunii sociale și integrării socio-profesionale și educaționale a tinerilor liceeni provenți din medii vulnerabile, în parteneriat public-privat.
Planul va fi dezvoltat pe baza informațiilor unui de studiul de impact, adaptării și pilotării unei metodologii de consiliere și dezvoltare personală în cadrul non-formal al unui Centru de tineret.

Proiectul va contribui la atingerea obiectivului general al programului COERENT prin testarea unui model inovativ de implicare a tinerilor din grupuri vulnerabile și prin implicarea activă a Fundațiilor pentru Tineret, Direcțiilor Județene pentru Tineret și ONG-urile de tineret în implementarea acestui model inovator la nivel local. Proiectul contribuie în mod direct la ambele obiective specifice al programului prin modelul integrativ propus (bazat pe consiliere și activități de dezvoltare personală și profesională) și prin măsurile inițiate și implementate în parteneriat public-privat la nivel local.

Valoarea din Grantul SEE 986.916,22 lei. Perioada de implementare 22.06.2015-31.12.2016.
Proiectul abordează două nevoi centrale ale tinerilor din medii vulnerabile: nevoia de servicii de consiliere și orientare în carieră, precum și nevoia de dezvoltare a competențelor de bază necesare includerii pe piața muncii a tinerilor ce termină învățământul obligatoriu.