Obiective specifice

  • Dezvoltarea unei metodologii de consiliere și dezvoltare personală la specificul grupului vulnerabil, cu accent pe dezvoltarea atitudinilor asertive față de acțiunile discriminatorii,
  • Implicarea a 100 de tineri liceeni proveniți din medii vulnerabile și 100 de părinți/tutori ai acestora în activități de consiliere educațională și pentru carieră a tinerilor,
  • Transferarea către 100 de reprezentanți ai Fundațiilor pentru Tineret, ONG-urilor de tineret și Direcțiilor Județene pentru Tineret și Sport, planul de măsuri dezvoltat în parteneriat public-privat în vederea dezvoltării atitudinilor asertive față de acțiunile discriminatorii ale tinerilor proveniți din medii vulnerabile și ale părinților acestora, în cadrul unei activități de tip rețea și a cinci seminarii organizate.