Activitati

A1. Managementul proiectului

 • Angajarea echipei de proiect
 • Dezvoltarea planului de management
 • Angajare experti
 • Seminar pregatire informare echipa proiect
 • Managementul general al proiectului
 • Achizitii bunuri si servicii
 • Achizitie catering conferinta lansare
 • Achizitie materiale consumabile
 • Achizitie echipamente
 • Achizitie servicii studiu impact
 • Achizitie servicii audit financiar
 • Achizitie servicii cazare si restaurante I
 • Achizitie echipamente
 • Achizitie servicii cazare si restaurante II
 • Achizitie servicii cazare si restaurante III
 • Achizitie servicii cazare si restaurante VI
 • Achizitie servicii organizare seminarii
 • Achizitie servicii traducere
 • Achizitie catering conferinta finala
 • Monitorizare si evaluare proiect
 • Intalniri de monitorizare si evaluare
 • Auditul Proiectului

A2. Dezvoltare set instrumente consiliere, metodologie aplicare

 • Dezvoltare set instrumente consiliere, metodologie aplicare

A3. Selectare beneficiari

 • Selectare beneficiari 100 tineri si 100 parinti
 • Selectare beneficiari seminarii informare

A4. Organizare activitati cu beneficiarii

 • Organizare activitati cu beneficiarii

A5. Organizare seminarii de informare si transfer de bune practice

 • Organizare seminarii

A6. Promovare proiect

 • Pregatire materiale promotionale
 • Conferinta lansare proiect
 • Campanie promovare proiect
 • Realizare pagina web
 • Conferinta finala proiect

A7. Studiul de impact

 • Elaborare metodologie
 • Aplicare etapa I
 • Aplicare etapa II
 • Raport final